Multibolig's privatlivspolitik

 

Persondatapolitik og cookies for lf.multibolig.dk
Her kan du læse lf.multibolig.dk’s politik for behandling af de personoplysninger, du opgiver, når du benytter vores hjemmeside og anvender hjemmesidens eventuelle tjenester.


lf.multibolig.dk indsamler personoplysninger når du besøger vores hjemmeside. Både i form af oplysninger, du selv giver samtykke til at udlevere, samt almindeligt tilgængelige oplysninger, bl.a. ved brug af cookies.

De personoplysninger, som lf.multibolig.dk indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din adresse og lignende identifikationsoplysninger, samt oplysninger om, hvordan du benytter lf.multibolig.dk.

Dine personoplysninger bliver IKKE videregivet til andre enheder og selskaber, der er associeret med lf.multibolig.dk. Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov.

 

lf.multibolig.dk hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du udtrykkeligt har anmodet herom og accepteret dette. lf.multibolig.dk kan i særlige tilfælde videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning.

Dine personoplysninger bliver kun opbevaret af lf.multibolig.dk så længe, det er nødvendigt til opfyldelse af det eller de formål, de er indhentet til. Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, lf.multibolig.dk behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. For at udøve disse rettigheder skal du kontakte lf.multibolig.dk via kontakt-formularen på Om os siden.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger eller noget, som ville være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).

Du har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet Klagevejledning ved datatilsynet

Multibolig's cookiepolitik

 

Cookies – Vi anvender cookies på lf.multibolig.dk:

Teknisk funktionalitet, herunder evt. login. Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.

På lf.multibolig.dk anvender vi fortiden følgende cookies:

Analytics (trafikmåling) 
Facebook Pixels (trafikmåling)

 

Hvad er cookies: https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/digitale-tjenester/hvad-er-cookies

Se vejledning på http://minecookies.org/cookiehandtering. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. 

Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.